मलेशिया इमि-ग्रेशन ले एकै रात मा करिब ३०० अबैधा’निक विदेसी समात्यो ।


क्वालालम्पुर : सात कन्टेनर ब्लकको साझा घरमा बस्ने कुल २९८ अबै’धानिक विदेशीहरुलाई मलेसियाको आप्र’वास’न विभाग (जेआ’ईएम) ले आज बिहान जालान इको मेजे’स्टि’कको फरे’नर्स से’लमे’न्ट अपरे’सन’मा पक्रे’का छन् ।

मलेशियन आ’प्रवा’सन विभाग को महानिदेशक, Dato ‘Indera Khairul Dzaimee को नेतृत्व मा सञ्चालन ३२6 विदेशीहरु को जाँच गरिएको थियो जसमा २९८ जना लाई हिरा’सत मा लिएको उनले बताए। आप्र’वा’सन ऐन 1959 /1963 15(c) को उ’ल्लं’घन गरे को ले सबै लाई त्यस बमो’जिम का’र’वाही अगाडी बढाउने उनले बताए।

तल कमेन्टमा आफ्नो प्रत्रिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

हाम्रो फेसबुक पेज